Яндекс.Метрика

Самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування

Маріупольської загальноосвітньої школи

I-III ступенів №21

(Дитяча організація «Веселка»)

1.Загальні положення.

 

1.1.         Учнівське самоврядування Маріупольської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 21 діє на підставі Конституції України, чинного законодавства, Статуту школи і даного Положення.

 

1.2. Цілі і задачі учнівського самоврядування Маріупольської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 21.

Метою діяльності учнівського самоврядування є реалізація права учнів на участь в управлінні навчальним закладом.

Задачами діяльності учнівського самоврядування є:

-  представлення інтересів учнів в процесі управління школою;

-  підтримка і розвиток ініціативи учнів у шкільному житті;

- захист прав учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків.

 

1.3. Права учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування має право:

- Отримувати від адміністрації школи інформацію з питань життєдіяльності школи.

- Вносити адміністрації школи пропозиції по вдосконаленню навчально- виховного процесу школи.

- Вносити пропозиції  до плану виховної роботи школи.

- Представляти  інтереси учнів на педагогічних радах, зборах, присвячених рішенню питань життя школи.

- Проводити зустрічі з директором школи та іншими представниками адміністрації.

- Проводити серед учнів опитування.

- Створювати друкарські органи.

- Встановлювати відносини і організовувати спільну діяльність з учнівським самоврядуванням інших навчальних закладів.

 Використовувати оргтехніку, засоби звязку та інше майно школи за узгодженням з адміністрацією.

- Представляти інтереси  учнів в органах і організаціях поза школою.

- Брати участь у формуванні складів шкільних делегацій на заходах міського рівня і вище.

- Проводити на території школи збори, зокрема закриті, та інші заходи.  

- Розміщувати на території школи інформацію на стенді шкільного парламенту і в шкільних засобах інформації, отримувати час для виступів своїх представників на класних годинах і батьківських зборах.

2.         Органи управління учнівського самоврядування.

 

2.1  Шкільний парламент.

Шкільний парламент на чолі з президентом -  головний орган учнівського самоврядування.

Шкільний парламент виступає від імені учнів при вирішенні питань життя школи: вивчає і формулює думку   школярів з питань шкільного життя, представляє позицію учнів в органах управління школою, розробляє пропозиції по вдосконаленню навчально-виховного процесу.

Головним завданням Парламенту є розвиток соціальної активності учнів,     виховання  в них почуття власної гідності, надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності.

Діяльність Шкільного парламенту здійснюється на принципах демократизму, гуманізму, добровільності, відкритості, незалежності та рівності.

Шкільний парламент сприяє  захисту прав та інтересів дітей, реалізації ініціатив учнів у позанавчальній діяльності, виконанню учнями Статуту школи, вирішенню конфліктних питань, узгодженні інтересів учнів, вчителів і батьків.

Шкільний парламент формується терміном на 2 ріки. До складу       Шкільного парламенту 5-11-х класів обирають на класних зборах по два представника.

Парламент розробляє загальний план роботи учнівського самоврядування, організовує та контролює роботу міністерств, звітує про свою роботу та діяльність перед учнівською громадою.

Засідання Парламенту проводяться не рідше 4 разів  на місяць. На засіданнях міністри звітують про роботу міністерств за місяць, семестр, рік.

Рішення Парламенту постійно висвітлюються міністерством преси.

Зв`язок Шкільного парламенту з класними колективами здійснюється через лідерів класів.

Педагогічний колектив надає допомогу шкільного парламенту стосовно згуртування шкільного колективу, розвитку соціальної активності особистості, формування її творчих здібностей.

Педагогічна рада координує діяльність шкільного парламенту, надає їй рекомендації щодо вдосконалення роботи, допомагає планувати, аналізувати та підсумовувати роботу.

 

2.2. Президент.

Президент є головою Шкільного парламенту, членом Ради  школи.

Обирається  учнями 5-11-х класів таємним голосуванням терміном на 2 ріки.

 

Президент має право:

 

- Пропонувати кандидатів шкільного парламенту.

- Виносити на розгляд членів Ради питання,  що турбують учнів школи.

-  Ініціювати зміни, що сприятимуть поліпшенню стану навчання та дозвілля.

- Рішення Президента з питань учнівського самоврядування самостійні й незалежні від рішень адміністрації школи.

- Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам.

 

 Президент зобов’язаний:

- Дотримуватися Статуту навчального закладу.

- Контролювати виконання Статуту;

- Координувати роботу шкільного парламенту.

- Допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи.

Повноваження Президента школи припиняються у разі:

відставки, імпічменту, закінчення ним школи.

2.3  Віце-президент

У разі усунення Президента, його обов’язки виконує віце-президент.

Віце-президентом стає кандидат, який отримав другий результат на виборах.

 

Повноваження віце-президента:

      під час відсутності Президента, віце-президент виконує його обов’язки;

      координує роботу центрів;

      контролює виконання рішень шкільного Парламенту,

3. Положення про  вибори  президента

3.1. Вибори   Президента   проводяться  за принципом   загального рівного   і   прямого виборчого  права закритим   голосуванням.

3.2. Право  висувати   і обирати  кандидата  в  Президенти    шкільної республіки   мають учні  5-11 класів.

 

Організація та проведення виборів:

Для   проведення  голосування створюється  виборча  комісія.

Виборча  комісія:

  - складає списки виборців;

  - встановлює  форму  виборчого  бюлетеня;

   - проводить  реєстрацію  кандидатів  у Президенти;

   - встановлює  результати  виборів  і оголошує їх  на  загальношкільній лінійці.

 

 Передвиборна агітація:

Учень, який  зареєстрований  кандидатом у Президенти, має  право вести передвиборчу агітацію.

Кандидат за допомогою ініціативної групи повинен підготувати передвиборчу програму

Якщо   два  і   більше    кандидатів   набрали   однакову    кількість   голосів, проводяться  повторні   вибори.

Обраним   вважається   кандидат, за  якого  проголосували  більшість  учнів,   що  взяли  участь  у  голосуванні.


Виборча комісія:

- Виборча комісія обирається за місяць  до виборів  Президента.

- Виборча   комісія   контролює   передвиборну   агітацію кандидатів у Президенти.

- Кількісний  склад  виборчої  комісії  становить 3-5 осіб.

- Виборча  комісія  обирається  з учнів 5-11 класів.

Порядок  роботи  комісії

- Підготовка підписних аркушів.

- Складання списків  зареєстрованих кандидатів.

- Видача  реєстраційних   посвідчень.

- Проведення  голосування.

- Підрахунок  голосів.

- Заповнення  протоколу.

- Оголошення  підсумків виборів на загальношкільній лінійці.

 

4. Основні напрями діяльності  органів учнівського самоврядування.

 

Навчальний сектор.

- здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

 

- бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

 

-  контролює  відвідуванням уроків, ведення щоденників.

 

Культурно-масовий сектор.

 - організовує змістовне дозвілля учнів;

 

- залучає учнів до підготовки і проведення  творчих справ, розважальних програм;

 

- організовує проведення традиційних загальношкільних виховних заходів.

 

Трудовий сектор

- відповідають за організацію діяльності та благоустрою школи


- перевірка прибирання приміщень наприкінці чверті 


- проведення суботників


- надання допомоги молодшим класам

 

 

 

Сектор преси та інформації.

 -  забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;

 

- організовує випуск газет, листівок

 

- проводить соціологічні дослідження, оприлюднює резуль­тати.

 

Сектор здоров’я

 - дбає про фізичний розвиток дітей, зміцнення їхнього здоров`я;

 

- пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, антитютюнова, антинаркотична програми);

 

Сектор спорту

-  залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

 

- контролює виконання ранкової зарядки

 

- проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

 

- організовує екскурсії та турпоходи;

 

Сектор дисципліни та порядку.

-       контролює дотримання учнями Статуту, відвідування уроків, проводить роботу з порушниками дисципліни;

 

 

-        розробляє заходи, які сприяють формуванню доброзичливих, партнерських, довірливих, това­риських відносин між учасниками шкільного самоврядування. 

СТРУКТУРА

СЕКТОРИ

Навчальний    сектор

- здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

- бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

-  контролює  відвідуванням уроків, ведення щоденників, підручників; 

-  проведення дня самоврядування.

Культурно-масовий сектор

-  організовує змістовне дозвілля учнів; 

-  залучає учнів до підготовки і проведення  творчих справ, розважальних програм; 

 

- організовує проведення традиційних загальношкільних виховних заходів.

Трудовий сектор

- відповідають за організацію діяльності та благоустрою школи
- перевірка прибирання приміщень наприкінці чверті 

- проведення суботників

        - надання допомоги молодшим класам

Сектор дисципліни та порядку 

-     контролює дотримання учнями Статуту, відвідування уроків, проводить роботу з порушниками дисципліни;

 -      розробляє заходи, які сприяють формуванню доброзичливих, партнерських, довірливих, товариських відносин між учасниками шкільного самоврядування.

Сектор здоров

- дбає про фізичний розвиток дітей, зміцнення їхнього здоров`я;

- перевіряє засоби особистої гігієни;

 

- пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, антитютюнова, антинаркотична програми);

Сектор спорту

-  залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

- контролює виконання ранкової зарядки

- проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

 

- організовує екскурсії та турпоходи;

Прес-центр

-  забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;

- організовує випуск газет, листівок 

 

- проводить соціологічні дослідження, оприлюднює резуль­тати. 

Військово-патріотичний сектор

-  проводить збір коштів для військових,
- оформляють тематичний стенд
,

- підтримування зв'язків з військовослужбовцями,

- проведення заходів на патріотичну тематику.